Now United

Now United

Badna Nehlam

Álbum: #Now United - Mais Tocadas 0 Plays

Badna Nehlam Letra

lamma elhelm kbeer mabto'af bitseer
trooh b'aeed kteer tinis elkun sgeer
trooh be afkark la ba'eed
tikhalli elfaraha feek tseer
ahlamak kella twassella

lamma elfarha tnadina
bin'ella nihna jeena
benha aa amanina

bedna nheb (nheb)
we'nghani (we'nghani)
we'njin kteer bel'atmi

shu ma sar
binghani
layl nhar badna nehlam

feek titeer bel'aali
trooh we tgheeb layali
t'eesh el'omr elbaai
tes har ya habibi (habibi)

daw ellel be'oyunak (oyunak)
t'aysh elkoon bejnonak
we'ahlamak edamak tossal ya habibi

feek te eesh ayam tsafer bel'ahlam
tensa eldinya trooh we'ma te'ed al'eyam
tersum basme wen ma kan
tzayin omrak bеl'alwan
ou tedhak dayman 'ala tool

lamma elfarha tnadina
bin'ella nihna jeena
bеnha'aa amanina

bedna nheb (bedna nheb)
we'nghani (we'nghani)
we'njin kteer bel'atmi

shu ma sar
binghani
layl nhar badna nehlam

feek titeer bel'aali
trooh we tgheeb layali
t'eesh el'omr elbaai
tes har ya habibi

daw ellel be oyunak
t'aysh elkoon bejnonak
we'ahlamak edamak tossal ya habibi

leel ya leel
(ya leeli ya leeli)
leel ya leel
(ya leeli ya habibi)

leel ya leel ya leel
(ya leeli ya leeli)
leel ya leel ya leel
(ya habibi ya leeli)

bedna nheb (bedna nheb)
we nghani (we nghani)
we njin kteer bel'atmi

shu ma sar
binghani
layl nhar wel aani annar

feek titeer bel'aali
trooh we tgheeb layali
t'eesh el'omr elbaai
tes har ya habibi

daw ellel be'oyunak
t'aysh elkoon bejnonak
we'ahlamak edamak tossal ya habibi