Ashansu Letra

Ô baluaê
Babalorixá êê babalorixá totô babalorixá ê
Ê nirê nirê
Ê nirê nirê

Baba omolu shê shê salerojá
Baba omolu shê shê salerojá
Aê nirê nirê ô
Aê nirê nirê ô

Meu padrinho meu ubaluaê orixá ê
Meu padrinho meu ubaluaê orixá ê
Ô baluaê ô baluaê ô baluaê
Ê

Atotô baba atotô ashansu atotô omolu
Babalodê alolê menasundindê
Olorumonumbê olorum dindê calofé calofé
Baba omolu shê shê salerojá
Baba omolu shê shê salerojá

Aê nirê nirê ô
Aê nirê nirê ô
Ô baluaê